Имате проблем во љубовта, во работата или други области во животот? Нашите астролози можат да Ви помогнат да ги решите.

Александра

Астролог,Нумеролог


испратите СМС порака со содржина: ALEX (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Alessio Palavra

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Дарка Цветковиќ

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: DARKACV (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Дарко Шкалабрин

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: DARKO (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Дубравка Марковиќ

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: DMARK (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
ЕМА

0590/33-333 Шифра: 38

ЕМА

Астролог


испратите СМС порака со содржина: EMA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Етелка Пензес


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Filip Švarc

0590/33-333 Шифра: -

Filip Švarc

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: FILIPS (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Igor Jovic

0590/33-333 Шифра: 30

Igor Jovic


испратите СМС порака со содржина: IGOR (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Ivana Spasevski

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Kristina Stanek

Астролог


испратите СМС порака со содржина: KRIS (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Lena

0590/33-333 Шифра: 23

Lena

Астролог


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Лидија Михајловиќ

Астролог


испратите СМС порака со содржина: LIDIJA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Лилјана Ковачевиќ

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: LJKOVA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Луна

0590/33-333 Шифра: 12

Луна

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: LUNA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Марко Вороњин

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: MARKOV (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Милан Милновиќ

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: MILANM (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Milana Đurašinov

Астролог


испратите СМС порака со содржина: MILANA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Milica

0590/33-333 Шифра: 16

Milica

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: MILMIH (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Ненад Видојевиќ

Астролог,Нумеролог


испратите СМС порака со содржина: NENAD (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Ружа Ружановиќ

Астролог,Нумеролог


испратите СМС порака со содржина: RUZA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Sasa Colic

0590/33-333 Шифра: 11

Sasa Colic

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Саша Јевтиќ

Астролог,Нумеролог


испратите СМС порака со содржина: SASA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Тања

0590/33-333 Шифра:

Тања

Астролог


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Tanja Spasic

Астролог


испратите СМС порака со содржина: TANJA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Tatjana Ozegovic

Астролог


испратите СМС порака со содржина: TANJAO (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Весна Ривас

Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: VESNA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Златинка Јовановиќ

Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: ZLATA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Vip astrolozi

Душан Величковиќ

Астролог


испратите СМС порака со содржина: VELICKOVIC (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Јована Лучиќ Гајиќ

Астролог


испратите СМС порака со содржина: JLG (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Милица Милошевиќ


испратите СМС порака со содржина: MICI (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Сања Цоља

Астролог


испратите СМС порака со содржина: COLJA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Владимир Милетиќ

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: MILETIC (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Владимир Влајиќ

Астролог


испратите СМС порака со содржина: VLAJKO (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999