Имате проблем во љубовта, во работата или други области во животот? Нашите астролози можат да Ви помогнат да ги решите. јавите се да број 0590 33-333

Alessio Palavra

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Дарко Шкалабрин

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: DARKO (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Дубравка Марковиќ

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: DMARK (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Filip Švarc

0590 33-333 Локал: -

Filip Švarc

Астролог,Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: FILIPS (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Igor Jovic

0590 33-333 Локал: 30

Igor Jovic


испратите СМС порака со содржина: IGOR (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Ivana Spasevski

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Jelica Nedeljkovic

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Kristina Stanek

Астролог


испратите СМС порака со содржина: KRIS (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Лидија Михајловиќ

Астролог


испратите СМС порака со содржина: LIDIJA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Луна

0590 33-333 Локал: 12

Луна

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: LUNA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Марко Вороњин

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: MARKOV (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Milana Đurašinov

Астролог


испратите СМС порака со содржина: MILANA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Milena Miljkovic

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Milica

0590 33-333 Локал: 16

Milica

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: MILMIH (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Ненад Видојевиќ

Астролог,Нумеролог


испратите СМС порака со содржина: NENAD (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Ружа Ружановиќ

Астролог,Нумеролог


испратите СМС порака со содржина: RUZA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999
Sasa Colic

0590 33-333 Локал: 11

Sasa Colic

Астролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Саша Јевтиќ

Астролог,Нумеролог


испратите СМС порака со содржина: SASA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Tanja Spasic

Астролог


испратите СМС порака со содржина: TANJA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Весна Ривас

Нумеролог,Tarot


испратите СМС порака со содржина: VESNA (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Vip astrolozi

Душан Величковиќ

Астролог


испратите СМС порака со содржина: VELICKOVIC (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Јована Лучиќ Гајиќ

Астролог


испратите СМС порака со содржина: JLG (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Милица Милошевиќ


испратите СМС порака со содржина: MICI (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999

Владимир Влајиќ

Астролог


испратите СМС порака со содржина: VLAJKO (празно место) својот датум, час и место на раѓање, како и своето прашање на бројот
141999